Få hjælp til alkoholbehandling i København

0 Comments

Det gennemsnitlige alkoholforbrug (2018) for voksne danskere (+15 år) er 9,1 liter ren alkohol per år svarende til knap 2 genstande dagligt.

 

I en rapport fra sundhedsstyrelsen om danskernes alkoholvaner fra 2008 skønnes det, at:

 • 860000 danskere drikker over genstandsgrænserne
 • 585000 har et skadeligt forbrug
 • 140000 er alkoholafhængige

Er det så et normalt forbrug af alkohol?

Ifølge sundhedsstyrelsens anbefalinger, så bør et maksimalt alkoholforbrug ligge på:

 • 7 genstande for kvinder
 • 14 genstande for mænd
 • 5 genstande på én gang, f.eks. en aften

Dette er lavrisikogrænsen af mængder, for et alkoholforbrug på en uge.

Få professionel alkoholbehandling i København

Der findes en alkoholmisbruger i næsten enhver dansk familie og større virksomhed og det gælder om at få professionel hjælp når man opdager at der er et misbrug. Et alkoholmisbrug vil aldrig gå over af sig selv og i langt de fleste tilfælde er det et behandlingskrævende problem. Du kan læse om det her.

Dem der får professionel hjælp til et alkoholmisbrug gennem alkoholbehandling, har langt større chance for at komme godt ud af misbruget og få et liv som ædru, uden alle de negative konsekvenser fra alkohol. Man har som dansker behandlingsgaranti og kan derfor få hjælp til et misbrug gennem kommunen.

Privat alkoholbehandling i København

Dertil findes der også mange private behandlingssteder hvor man kan få en mere intensiv behandling. Der kan også være andre fordele ved at vælge en privat alkoholbehandling, nemlig at man mange steder kan få behandling der foregår udenfor normal arbejdstid.  Det at man kan blive i vante omgivelser og modtage alkoholbehandling samtidig med at man kan blive boende hjemme, passe sit arbejde, har en positiv effekt på behandlingsprognosen.

”Eftersom, der generelt ikke er forskel på effekten af døgnbehandling, dagsbehandling og ambulant alkoholbehandling, er fokus i stigende grad rettet på at identificere, hvilke alkoholmisbrugere, der får større udbytte af behandling i døgnregi, og hvilke, der får lige så godt eller bedre udbytte af at blive behandlet i det langt billigere ambulante regi.

Uddrag af: “Alkoholbehandling – En medicinsk teknologivurdering” 

Sundhedsstyrelsen

 

Hvornår drikker man for meget?

 

Her kan du se, hvilke symptomer og tegn der kan være på et alkoholproblem og alkoholisme:

 • Har svært ved at sige stop/stoppe efter få genstande, nedsætte sit alkoholforbrug eller helt holde op med at drikke.
 • Øget tolerance, forbruget stiger over tid og der skal mere alkohol til, for at få samme effekt. De kan som ofte drikke mere end andre.
 • Meget bliver planlagt efter om personen kan drikke alkohol.
 • Personen drikker alene. Dette betyder ofte at det handler om effekten i stedet for det sociale.
 • Selvom personen oplever og bliver bevidst om at forbruget skader personen selv eller de nærmeste, fortsætter personen med at drikke alkohol.
 • Der bliver drukket i det skjulte, taler uden om når der bliver talt om problemet, gemmer alkohol og negligere hvor meget de drikker.
 • Drikker som en slags medicinering. For at sove, berolige, mod stress, angst, bekymringer og andet.
 • Blackout, personen oplever nogle gange blackout, hvor han eller hun ikke kan huske hvad der skete dagen før, da personen var beruset.
 • Bliver irriteret, vred, aggressiv når samtaler handler om alkohol og problemer. Samtalen fører ofte til et skænderi.
 • Der er hele tiden en grund, undskyldning for at drikke.

Related Posts